Då pistolskyttet saknar en historisk hemsida, har jag på min ålders höst beslutat påbörja en sådan, med start från min egen "hemklubb" - Kallhälls Pk.

Andra läsare med samma bakgrund och intresse är välkomna att bidra till utformningen av hemsidan med uppgifter! T.ex. om andra klubbar.
Hemsidan kommer även att byggas ut med annan information (t.ex. tävlingsrelaterad) efter hand.

Stockholm 2018-08-12
Lars B Lundqvist
Web Master

 

Senast uppdaterad 18-08-12